Minister Administracji i Cyfryzacji zatwierdził Listę zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój.
Tym samym ostatecznie zakończył się etap wyboru projektów, które realizowane będą w województwie kujawsko-pomorskim w roku 2013. Jednocześnie Minister Administracji i Cyfryzacji sporządził i przekazał Ministrowi Finansów plan podziału środków z rezerwy celowej budżetu państwa na realizację programu.
W oparciu o ww. plan, Wojewoda Kujawsko-Pomorska Ewa Mes wystąpiła do Ministra Finansów o uruchomienie środków z rezerwy celowej budżetu państwa, które umożliwią dofinansowanie projektów w województwie kujawsko-pomorskim.

Na realizacje programu w bieżącym roku województwo otrzyma kwotę ponad 30 mln zł.
W ramach tych środków wsparcie otrzymają 24 projekty ? 10 z nich dotyczy dróg powiatowych, a 14 dróg gminnych. Liczba projektów może się zwiększyć, jeśli w wyniku postępowań przetargowych powstaną oszczędności.

Zatwierdzona przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Lista wniosków o dofinansowanie zadań w ramach programu
plik do pobrania  .pdf