Wojewoda Kujawsko-Pomorski Ewa Mes zatwierdziła ostateczną listę rankingową wniosków o dofinansowanie w 2013 roku zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój.

Zgodnie z procedurą wyboru zadań do dofinansowania, na ostatecznej liście rankingowej uwzględniono wyniki rozpatrzenia zastrzeżeń - zarówno tych, które zostały wniesione do wstępnej listy rankingowej, jak i tych, które dotyczyły wniosków zgłoszonych w naborze uzupełniającym. Zmiany nie dotyczą wniosków, które zostały ocenione najwyżej i na wstępnej uzupełnionej liście rankingowej uplasowały się w grupie wniosków wstępnie zakwalifikowanych do dofinansowania.

Na ostatecznej liście rankingowej znajdują się 73 wnioski na łączną sumę dofinansowania z budżetu państwa wynoszącą ponad 85 937 tys. zł. Dostępna pula środków w ramach Programu dla województwa kujawsko-pomorskiego w roku 2013 wynosi 30 105 tys. i umożliwia dofinansowanie 10 zadań dotyczących dróg powiatowych i 14 zadań dotyczących dróg gminnych (ostatni projekt z listy dróg powiatowych i z listy dróg gminnych ? częściowo).

Rozpatrzenie zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej wniosków i ogłoszenie ostatecznej listy rankingowej kończy procedurę wyboru projektów na poziomie województwa.

Kolejnym ? ostatnim już etapem wyboru wniosków o dofinansowanie zadań w roku 2013 roku jest przekazanie do zatwierdzenia przez Ministra Administracji i Cyfryzacji Listy zakwalifikowanych wniosków o dofinansowanie zadań. Znajdują się na niej najwyżej ocenione zadania, które zmieściły się w puli środków dostępnych dla województwa. Zgodnie z procedurą Minister zatwierdza listę zakwalifikowanych wniosków do 31 stycznia 2013 roku.

 

Protokół z posiedzenia Komisji do spraw oceny wniosków o dofinansowanie zadań w ramach ?Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych ? Etap II Bezpieczeństwo ? Dostępność - Rozwój" w roku 2013 na okoliczność rozpatrzenia wniesionych zastrzeżeń do wstępnej uzupełnionej listy rankingowej
plik do pobrania.pdf

Ostateczna lista rankingowa wniosków o dofinansowanie zadań w ramach Narodowego programu przebudowy dróg lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania.pdf

Zweryfikowany po rozpatrzeniu zastrzeżeń uzupełniony arkusz oceny merytorycznej wniosków o dofinansowanie zadań na rok 2013 w ramach Narodowego Programu Przebudowy Dróg Lokalnych - Etap II Bezpieczeństwo-Dostępność-Rozwój
plik do pobrania.pdf